Η CONTACT ITALIA ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η CONTACT ITALIA εξειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρολογικών προϊόντων και συστημάτων συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών. Παράγει και διανέμει συστήματα σύνδεσης καλωδίων, συστήματα ηλεκτρολογικής μόνωσης, δοκούς και στοιχεία σύνδεσης για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα προϊόντα της CONTACT ITALIA σχεδιάζονται και δημιουργούνται από ενδοεταιρική ομάδα ειδικών στο τμήμα R&D που συνεχώς ασχολείται με την μελέτη καινοτόμων προϊόντων. Η CONTACT ITALIA είναι μια εταιρεία με διοίκηση που προσφέρει την ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  •  Προσανατολισμός στον πελάτη
  •  Αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα
  •  Ροπή στην καινοτομία
  •  Ανοιχτοί στις αλλαγές
  •  Ομαδική εργασία
  •  Επανεπένδυση των κερδών

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ELECTRICAL DIVISION

SOLAR DIVISION