Η Pmflex ΣΗΜΕΡΑ

Αποστολή

Να προσφέρουμε στους πελάτες και στους συνεργάτες μας την βέλτιστη λύση σε κάθε έργο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας ή τοποθεσίας, πάντα στοχεύοντας στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και κόστους σε σχέση με την αξία.

Εκτελούμε την αποστολή μας βασιζόμενοι σε 3 θεμέλια:

  1.  Τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μας
  2.  Την ΕΡΕΥΝΑ
  3.  Την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δεσμεύσεις

  1. Νοιαζόμαστε για τους εγκαταστάτες που τοποθετούν τα προϊόντα μας. Καινοτομούμε με πάθος με στόχο την διευκόλυνση του έργου του εγκαταστάτη.
  2. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που ζουν στα κτήρια που εγκαθίστανται τα προϊόντα μας. Δεσμευόμαστε να προμηθεύουμε προϊόντα απολύτως ασφαλή.
  3. Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Παράγουμε με περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο και σχεδιάζουμε μόνο φιλικά με το περιβάλλον προϊόντα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ